Linh kiện - Phụ kiện

Thay camera Dell  M4600 M6600 M6700 M4500 M4700
Thay camera HP EliteBook 725 9480M 9470M
Thay camera HP EliteBook 8440P 8570W 8570P
Thay camera HP EliteBook 8470P 8560W 2570P
Thay camera HP EliteBook 8460P 8460W 2560P
Thay Jack Nguồn Dell Inspiron i3567-5664
Thay màn hình Dell 5460 -5470 -5480
Thay màn hình dell 1458 -1558 -1457-1557
Thay màn hình laptop Dell 5767 - 5567
Thay màn hình laptop Dell 3537-5537 -3521 - 5521
Thay màn hình laptop Dell 5455 5555 5755
Thay màn hình laptop dell 5566 5468 5468D