Tài liệu chuyển giớii acer 4750 acer 4752

Tài liệu chuyển giứoi acer 4750 acer 4752

con này chuyển giới cực kỳ đơn giản

anh em chỉ cần bốc con trở R2013 qua con trở R2007 dàng sau chíp

chỗ gần bàn phím là xong nhé 

anh em muốn nó chạy đỗ nóng đi thì bốc thêm 1 con fet U9201 chỗ bàn phím ra là được

Bình luận về bài viết